DOŻYNKI POWIATOWE W JAROCINIE

REGULAMINY KONKURSÓW DOŻYNKOWYCH SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ POWIATU NIŻAŃSKIEGO – http://www.powiat-nisko.pl/index.php/dla-mieszkancow/zycie-codzienne/edukacja-2/1181-zglos-sie-do-konkursu-promuj-nasz-region