Miesięczne archiwum: grudzień 2012

SPOTKANIE OPŁATKOWE

W budynku GOKSTiR w Jarocinie odbywają wszystkie, prócz wyjazdowych, sesje Rady Gminy Jarocin. Również 28 grudnia 2012 r. gościliśmy u nas radnych i przedstawicieli lokalnych władz. Tym razem jednak nie była to zwykła sesja. W przerwie obrad przewidziano czas, w którym zgromadzeni mogli złożyć sobie życzenia i podzielić się opłatkiem. Świąteczną atmosferę wprowadzili nasi śpiewacy z międzypokoleniowego zespołu wokalnego.

KOLĘDA POPŁYNĘŁA DO NIEBA

W czwartkowe popołudnie, 20 grudnia 2012 r., na placu przed kościołem parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Jarocinie miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Na zaimprowizowanej scenie pojawiło się 55 wykonawców tworzących międzypokoleniowy zespół wokalny z repertuarem wprowadzającym mieszkańców Jarocina w świąteczny nastrój. W koncercie „Kolęda do nieba” wzięły udział trzy grupy wokalne. Szeregi śpiewaków dodatkowo wzmocniła  schola parafialna. Wykonawcy, w wieku od 4 do 74 lat, ćwiczyli śpiew w Gminnym Ośrodku Kultury w Jarocinie pod kierunkiem Katarzyny Pliszki. Do nieba popłynęły znane, lubiane kolędy i pastorałki. Po koncercie wszyscy wykonawcy wzięli udział w mszy świętej odprawionej w intencji artystów przez księdza proboszcza. Po mszy wszyscy przenieśli się do GOK-u, gdzie czekał już na nich ciepły posiłek. Była okazja, żeby pobyć ze sobą i omówić plany zespołu na przyszłość.

OTWARCIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W JAROCINIE

W miniony piątek, 7 grudnia 2012 r. nastąpiło otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej w Jarocinie. Otwarcia nowej placówki dokonał Zbigniew Walczak – Wójt Gminy Jarocin oraz Kazimierz Bąk – Przewodniczący Rady Gminy Jarocin. Po przywitaniu przybyłych gości, wójt opowiedział zebranym jaka idea przyświecała realizacji przedsięwzięcia, a także historię powstawania centrum. Publiczność dowiedziała się, że Centrum Edukacji Ekologicznej powstało dzięki realizacji projektu pod nazwą „Interaktywne Centrum Edukacji Ekologicznej w Jarocinie ośrodkiem promocji i ochrony zasobów przyrodniczych w regionie”, który w październiku ubiegłego roku został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, jako odpowiedź na konkurs organizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, priorytetu IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działania 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej.  Konferencja inaugurująca działalność CEE była także dobrą okazją, by pochwalić się, że złożony wniosek otrzymał bardzo wysoką punktację. Zgromadzeni dowiedzieli się, że całkowity koszt realizacji projektu to 443 192,53 zł, w tym otrzymane dofinansowanie wynosiło 313 053,41 zł. Po wystąpieniu wójta przyszła pora na prezentację nowego wyposażenia i obiektów. Specjalnie przygotowaną prezentację multimedialną omówiła szczegółowo pani Justyna Szempruch Siembida, która reprezentowała wykonawcę części inwestycyjnej projektu, to jest Gminny Zakład Komunalny w Jarocinie. Zanim goście osobiście obejrzeli wyposażenie mogli zobaczyć fotografie poszczególnych elementów, dowiedzieć się iloma sztukami danego sprzętu placówka dysponuje i jak potencjalnie można go wykorzystać. Prezentacja obejmowała także informacje o obiektach terenowych, które powstały w ramach realizacji projektu: ścieżce ekologicznej dla maluchów, ścieżce edukacyjno-przyrodniczej „Przyjazny las” i punkcie obserwacyjnym ptaków w Katach.

Po wystąpieniu pani Justyny przyszedł czas na wykłady obejmujące tematykę zagrożeń i ochrony obszarów Natura 2000 występujących także na terenach gminy Jarocin. Pierwszy wykład pod tytułem „Obszary Ochrony Ptaków – Ochrona i zagrożenia” wygłosił ornitolog Sebastian Sobowiec. Kolejny, pod tytułem „Obszary ochrony siedliskowej (fitosocjologia) – Ochrona i zagrożenia”, przygotował botanik Andrzej Majkut.

W przerwie między wykładami organizatorzy przewidzieli część artystyczną. Przed publicznością wystąpiła młodzież z Zespołu Szkół w Jarocinie. Występ obejmował miedzy innymi pięknie wykonane piosenki o tematyce ekologicznej. Występujące dziewczęta przygotowała pani Teresa Walczak, nauczyciel biologii z jarocińskiego gimnazjum.

Po części artystycznej przyszła pora na rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego
„W krainie bociana białego”. Wyniki konkursu, organizowanego przez Gminę Jarocin, odczytał przewodniczący jury oceniającego nadesłane prace – pan Jacek Siembida. Pierwsze miejsce w konkursie zajął Wojciech Zatwarnicki (Polana), drugie miejsce: Krzysztof Kołodziejczyk (Stalowa Wola), trzecie miejsce: Adam Dec (Jarocin) oraz Jan Kutyła (Nisko). Zanim rozpoczął się drugi z wykładów, głos zabrali kolejno: Krystyna Wójcik – Dyrektor MOK w Rudniku nad Sanem, Sławomir Czwal – Wicestarosta Powiatu Niżańskiego oraz Zenon Puzia – Nadleśniczy Nadleśnictwa Rozwadów. Posypały się gratulacje, padło wiele serdecznych słów w kierunku gospodarza uroczystości – Wójta Gminy Jarocin. Podczas otwarcia zaproszeni goście mogli zwiedzić ekspozycję przyrodniczą  i wystawę prac pokonkursowych konkursu fotograficznego „W krainie bociana białego”, zlokalizowaną na poddaszu siedziby GOKSTIR.