Gminna Biblioteka Publiczna
w Jarocinie

Jarocin 116, 37-405 Jarocin
tel. (15) 871 31 01

Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek: 11.00 – 19.00

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej
w Domostawie

Domostawa 79
37-405 Jarocin

Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek: 8.00-15.30

Aktualności

Biblioteki Publiczne Gminy Jarocin wchodzą w skład Gminnego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Jarocinie. Usytuowane są w miejscowościach o największej liczbie uczniów – w budynku szkolnym Zespołu Szkół w Jarocinie i szkoły podstawowej w Domostawie. Ułatwia to dostęp do usług i zbiorów bibliotecznych nie tylko młodzieży szkolnej, ale także pozwala efektywnie wykorzystywać księgozbiory w celu zaspokajania potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych całej społeczności.

Główne zadania bibliotek to: gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie, upowszechnianie, przechowywanie i konserwacja zbiorów, a także prowadzenie działalności informacyjnej i kulturalno- oświatowej.

Obie biblioteki mają charakter uniwersalny, gromadzą piśmiennictwo ze wszystkich dziedzin wiedzy, dla wszystkich grup użytkowników. W zbiorach czytelnicy znajdą literaturę piękną dla dorosłych, literaturę piękną dla dzieci, literaturę popularnonaukową, lektury szkolne. Łącznie księgozbiór biblioteki w Jarocinie i jej filii w Domostawie liczy 26 734 woluminów. /stan na 31.XII.2012 r./

W zasobach bibliotecznych znajdują się także wydawnictwa regionalne oraz dokumenty życia społecznego. Biblioteki prenumerują gazety i czasopisma udostępniane w czytelniach lub wypożyczane do domu.

Biblioteki tworzą na bieżąco tradycyjne katalogi kartkowe: alfabetyczny autorski, tytułowy i rzeczowy. Dzięki temu w łatwy sposób można odszukać potrzebną książkę. Od 2012 r. trwają prace nad opracowaniem katalogu elektronicznego. Za pomocą programu MAK+ na bieżąco wprowadzane są nowe książki i uzupełniane rekordy książek z lat wcześniejszych. Wprowadzane zmiany są wczytywane na bieżąco do katalogu i czytelnik może je obserwować. Po uzupełnieniu bazy danych będzie możliwa elektroniczna usługa wypożyczania, zamawiania i rezerwowania książek.

W 2012 roku Biblioteka GOKSTiR w Jarocinie uzyskała dofinansowanie zadania “Kraszewski dla bibliotek” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ze środków Instytutu Książki. Celem zadania było podniesienie jakości usług biblioteki w gminie Jarocin. W ramach dotacji udało się zakupić sprzęt komputerowy (3 komputery i 3 monitory), urządzenia peryferyjne (3 klawiatury, 3 myszki optyczne, urządzenie wielofunkcyjne), oprogramowanie (3 systemy Windows7, 3 programy antywirusowe), z których korzystają dziś użytkownicy biblioteki. Sprzęt umożliwia katalogowanie i umieszczanie on-line posiadanego księgozbioru. Na realizację zadania biblioteka uzyskała 9 942,00 zł.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW INSTYTUTU KSIĄŻKI

indeks

W wyniku realizacji zadania “Kraszewski dla bibliotek”, Biblioteka GOKSTIR w Jarocinie od 2014 roku udostępnia swój katalog elektroniczny księgozbioru. Jest on sukcesywnie poszerzany i uzupełniany. Katalogi obu naszych bibliotek dostępny jest w Internecie pod podanymi niżej linkami.

Linki do katalogów:

Na bieżąco wprowadzane są nowe książki, które wpływają do biblioteki. Równocześnie uzupełniamy rekordy książek wcześniejszych. Te zmiany są wczytywane na bieżąco do katalogu i czytelnik może je obserwować. Bazę można przeglądać wg dowolnych kryteriów: tytuł, autor lub hasło przedmiotowe. Ze względu na niekompletność bazy danych nie jest jeszcze możliwa elektroniczna usługa wypożyczania, zamawiania i rezerwowania książek.

Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek

FundacjaOrange-L1-RGB-nowe