OTWARCIE WYSTAWY ORAZ ODBIÓR NAGRÓD 160.ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO

*ODBIÓR NAGRÓD W KONKURSIE PLASTYCZNYM Z OKAZJI 160. ROCZNICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO ORAZ
*OTWARCIE WYSTAWY CZASOWEJ POŚWIĘCONEJ 160. ROCZNICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO (23.03.-19.09.2023r.)
ze szczególnym uwzględnieniem faktów z terenu Gminy Jarocin.

Wyniki konkursu plastycznego

UWAGA UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE JAROCIN-
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jarocinie
Szkoła Domostawa
Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Golcach
Szkoła Podstawowa w Mostkach -Sokalach

Uczestnicy konkursu plastycznego: z okazji 160. rocznicy Powstania Styczniowego : przedstawiamy WYNIKI

I ZAPRASZAMY JUTRO NA GODZ .17 : DO Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Jarocinie
PO ODBIÓR NAGRÓD oraz obejrzenie wystawy.

24/25 .02 BIWAK HARCERSKI 2023R. JAROCIN

W dniach 24/25 luty  2023r. odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie : DZIEN MYŚLI BRATERSKIEJ, HARCKOR, ŚWIECZKOWISKO HARCERSKIE
Tradycyjnie w dniu urodzin założyciela skautingu Roberta Baden Powella oraz Olave Baden Powell harcerze i skauci spotykają się na wspólnych uroczystych biwakach. W tym roku harcerze i harcerki z Hufca im. Szarych Szeregów z Niska w liczbie około 170 osób spotkali się w Gminnym Ośrodku Kultury z nocowaniem w szkole podstawowej w Jarocinie. Ceremoniał rozpoczęli od udziału w Drodze Krzyżowej oraz we Mszy św. w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Bolesnej w Jarocinie. Nie mogło zabraknąć wieczornego świeczkowiska, przy którym we wspólnym kręgu zasiedli wszyscy harcerze. Drugi dzień to apel, przegląd piosenki harcerskiej „Harckor”, zwiad oraz poznawanie naszego Jarocina. Podczas głównych uroczystości w wspólnym kręgu zasiedli Wójt Gminy Jarocin pan Zbigniew Walczak oraz Przewodnicząca Rady Gminy w Jarocinie pani Aniela Olszówka, drużyna harcerzy seniorów „Kamyk”, Komendant Hufca z Niska Mirosława Barylska, Harcmistrz Dariusz Wasyl. Wspólne harcerskie piosenki śpiewane przy świecach z akompaniamentem gitar, dzielenie się myślami Roberta Baden Powella, kartki z życzeniami wprowadziły nastrój braterskiej wspólnoty.
Dziękujemy wszystkim ,którzy pomagali w organizacji oraz wszystkim ,którzy na co dzień wspierają harcerzy w naszej gminie.

KONKURS PLASTYCZNY -ECHA POWSTANIA STYCZNIOWEGO-SEKRETY ZIEMI JAROCIN

KONKURS PLASTYCZNY  DLA UCZNIÓW KLAS  VI-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z GMINY JAROCIN

OD 3 DO 17 MARCA 2023R. W GOKSTIR JAROCIN.

Konkurs plastyczny z okazji 160. rocznicy powstania styczniowego dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Jarocin

 

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

 

KONKURS PLASTYCZNY  DLA UCZNIÓW KLAS  VI-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z GMINY JAROCIN

OD 3 DO 17 MARCA 2023R. W GOKSTIR JAROCIN.

 

Regulamin Konkursu plastycznego

LEKCJE TEMATYCZNE W SZKOŁACH GMINY JAROCIN JAKO ELEMENT PROJEKTU :ECHA POWSTANIA STYCZNIOWEGO-SEKRETY ZIEMI JAROCIN

W tym roku przypada 160. rocznica wybuchu największego polskiego zrywu powstańczego – Powstania Styczniowego. Z tej okazji, 3 lutego 2023 roku, uczniowie Szkoły Podstawowej w Golcach udali się w niezwykłą podróż w czasie do lat 1863-1864. Spotkanie z Panem Jackiem Siembidą było także okazją do poznania najdawniejszych dziejów naszej małej ojczyzny. Opowiadanie połączone z prezentacją multimedialną przybliżyło młodym słuchaczom  sylwetki: pułkownika Leona Czechowskiego, Apolonii Fijałkowskiej czy Henryka Waltera, bezpośrednich uczestników tamtych potyczek powstańczych, które miały miejsce na pograniczu rosyjsko-austriackim, przebiegającym niegdyś przez tereny dzisiejszej Gminy Jarocin. Pierwsza prelekcja jest jedną z czterech zaplanowanych w ramach programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”, realizowanego przez Biuro Programu „Niepodległa”. Pozostałe odbędą się w lutym i marcu w szkołach w Jarocinie, Domostawie i Mostkach-Sokalach. Realizacja tego projektu nie byłaby możliwa gdyby nie starania Pani Sylwii Głuszak –  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Jarocinie oraz Pani Anny Skiba, które pozyskały środki na ten cel, przygotowując wniosek pt. „Echa Powstania Styczniowego – sekrety Ziemi Jarocin”, który został zaakceptowany przez Biuro Programu „Niepodległa” oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziękujemy także Dyrektorom Szkół Podstawowych: pani Joannie Kuziora dyrektor Szkoły Podstawowej w Golcach, Pani Annie Momot dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Jarocina, pani dyrektor Małgorzacie Pchełka dyrektor Szkoły Podstawowej w Domostawie oraz pani dyrektor Barbarze Szabat ze Szkoły Podstawowej w Mostakch-Sokalach za pomoc w zorganizowaniu tych  spotkań. O dalszych działaniach podejmowanych w ramach tego zakrojonego na szeroką skalę projektu będziemy Państwa informować.