Miesięczne archiwum: październik 2018

Uroczystości w Grabie

W sobotę, 13 października w Grabie zgromadziły się rzesze ludzi by uczestniczyć w uroczystości związanej z odsłonięciem pomnika poświęconego ofiarom pacyfikacji tej miejscowości, która miała miejsce 28 grudnia 1943 roku. Odsłonięcie pomnika poprzedziła Msza Św. w intencji pomordowanych odprawiana w kościele parafialnym w Jarocinie przez proboszcza ks. Tadeusza Kuźniara. Pomnik odsłonił wójt Jarocina pan Zbigniew Walczak wraz Justyną Kubasiewicz – przedstawicielem Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Państwa Jarocin oraz panem Tadeuszem Mikołajczykiem – reprezentującym mieszkańców Graby. Poświęcenia miejsca upamiętnienia dokonał ks. Tadeusz Kuźniar. Następnie delegacje władz samorządowych Gminy Jarocin, Gminy i Miasta Ulanów oraz Powiatu Niżańskiego złożyły wieńce. Kwiaty złożyły również delegacje służb mundurowych z Garnizonu Nisko, Komendy Powiatowej Policji w Nisku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, OSP z terenu Gminy Jarocin, Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Szarych Szeregów w Nisku oraz organizacje pozarządowe reprezentowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Obwodu Nisko – Stalowa Wola i Fundację KEDYW. Chcąc uczcić pamięć pomordowanych wiązanki okolicznościowe złożyli przedstawiciele oświaty i kultury: uczniowie PSP w Mostkach – Sokalach, uczniowie PSP w Domostawie oraz przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie. Uroczystość uświatnił program patriotyczny zaprezentowany przez uczniów szkoły w Mostkach – Sokalach i zespół „Jargocianie” z Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie. Rys historyczny wydarzeń jakie miały miejsce w Grabie w dniu 28 grudnia 1943 r., przedstawił Mieczysław Wójcik – Kustosz Muzeum Flisactwa Polskiego w Ulanowie. Posterunek Honorowy i Poczet Flagowy wystawił 3 Batalion Inżynieryjny im. ppłk Rudolfa Matuszka w Nisku.

Uroczystość uświetniła obecność pocztów sztandarowych wystawionych przez Komendę Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Szarych Szeregów w Nisku, Jednostki OSP  z Domostawy i Jarocina, Światowy Związek Żołnierzy AKKoło Obwodu Nisko – Stalowa Wola, Publiczną Szkołę Podstawową w Jarocinie, Koło Łowieckie „Gawra” Rudnik.

Pomnik powstał w związku z realizacją zadania „Budowa pomnika poświęconego pacyfikacji wsi Graba podczas II wojny światowej wraz z zagospodarowaniem terenu” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.