„DNI FOTOGRAFII PRZYRODNICZEJ ZIEMI NIŻAŃSKIEJ”. JAROCIN, 12-13 WRZEŚNIA 2020 r.

Ruszyły zapisy! 😊 ze względu na pandemię ilość miejsc ograniczona do 10 osób; decyduje kolejność zgłoszeń.
Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania na stronie www.kultura-jarocin.pl w zakładce “Konkursy”; proszę dostarczyć uzupełnione i podpisane drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.