ZAJĘCIA SPORTOWE

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA DZIECI W SEZONIE 2016\2017

WTOREK

 Boisko sportowe przy stadionie LZS Jarocin lub sala gimnastyczna
Zespołu Szkół w Jarocinie. 

14:30 – 15:30 grupa młodsza

15:30 – 16:30 grupa starsza

PIĄTEK

Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Domostawie lub sala gimnastyczna.

15:00 – 16:00 grupa młodsza

16:00 – 17:00 grupa starsza

DO POBRANIA:

REGULAMIN ZAJĘĆ SPORTOWYCH

ZGODA NA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH