Dyrektor GOKSTiR w Jarocinie wraz z pracownikami dołącza  do życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia,  składanych przez Wójta gminy Jarocin – Pana Zbigniewa Walczaka i Przewodniczącą Rady Gminy – Panią Anielę Olszówka.

Najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszą Wam przez cały Nowy Rok!