Ukończyliśmy zadanie pt. “Wzmocnienie instytucji kultury na terenie gminy Jarocin poprzez zakup wyposażenia do bibliotek i pracowni ceramicznej oraz przeszkolenie pracowników do przeprowadzenia cyklicznych warsztatów”. W ramach projektu doposażono biblioteki w nowe meble, zakupiono narzędzia do pracowni ceramicznej i przeszkolono pracowników GOKSTiR-u: panie bibliotekarki – scrapbooking, pani Anna Skiba – szkolenie ceramiczne.
“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”