W dniu 11 listopada po raz kolejny obchodziliśmy Święto Niepodległości. Tym razem uroczystość odbyła się na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Domostawie. Pani Dyrektor Małgorzata Pchełka powitała przybyłych gości, w tym: Pana Zbigniewa Walczaka – Wójta Gminy Jarocin, Panią Agatę Pałka – Sekretarz Gminy Jarocin, Panią Anielę Olszówkę – Przewodniczącą Rady Gminy Jarocin, Panią Justynę Kubasiewicz – Przewodniczącą Komisji Oświaty i Kultury, radnych Rady Gminy Jarocin. Po przemówieniu Pana Wójta nastąpiła część artystyczna, podczas której w przepięknej i wzruszającej inscenizacji ujrzeliśmy uczniów klas V, VI, VII i VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Domostawie.
Scenariusz i reżyseria zostały przygotowane przez nauczycieli tejże szkoły: Panią Iwonę Warchoł i Małgorzatę Kania-Paśko, dekorację do przedstawienia opracowała Pani Lidia Czuryszkiewicz. W dalszej części programu wystąpiły zespoły działające przy GOKSTiR w Jarocinie: Zespół Śpiewaczy KGW z Jarocina oraz “Brokaty”-oba prowadzone przez pracownika GOKSTiRu – Dariusza Banasia oraz zespół “Jargocianie”, który przygotował i któremu przygrywał instruktor – Pan Marek Szulikowski.
Po przepięknej części artystycznej goście udali się na poczęstunek przygotowany przez KGW z Domostawy.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowania i przeprowadzenie uroczystości: Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Domostawie oraz nauczycielom i uczniom; jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Domostawie; Kołu Gospodyń Wiejskich z Domostawy; zespołom, które uświetniły wydarzenie swoimi koncertami i Wam drodzy Państwo za to, że byliście z nami w tej podniosłej chwili.