REPREZENTACJA GMINY JAROCIN NA DOŻYNKACH POWIATOWYCH – Nisko 2022

W niedzielę 21 sierpnia odbyły się Dożynki Powiatu Niżańskiego. Uroczystości rozpoczęły się uroczystą mszą św. w Kościele pw. Św. Józefa Opiekuna Rodzin, po czym barwny korowód dożynkowy przeszedł na Obiekty Sportowe Miejskiego Klubu Sportowego „Sokół”.
W korowodzie nie mogło zabraknąć przedstawicieli gminy Jarocin – Wójta pana Zbigniewa Walczaka, Przewodniczącej Rady Gminy pani Anieli Olszówka, Przewodniczącej Komisji  Edukacji, kultury i Sportu pani Justyny Kubasiewicz, Dyrektor GOKSTiR w Jarocinie pani Sylwii Głuszak
i członka Rady Powiatu Niżańskiego pana Tomasza Podpory. Swoje miejsce w korowodzie znalazł poczet sztandarowy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Jarocina. Przepiękne stoiska
ze swojskim i apetycznym jadłem wystawiły Koło Gospodyń Wiejskich z Domostawy
i  Koło Gospodyń Wiejskich z Golc, natomiast GOKSTiR w Jarocinie pochwalił się swoimi nietuzinkowymi pracami ceramicznymi.  Koła Gospodyń Wiejskich  wzięły udział w konkursie kulinarnym oraz w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, w którym KGW z Golc odniosło sukces zdobywając I nagrodę.  Ważnym punktem programu było wręczenie nagród dla najzdolniejszych uczniów powiatu niżańskiego i dla wybranych rolników gmin. Wśród nagrodzonych znalazła się Karolina Warchoł, uczeń Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Jarocinie oraz Zbigniew Martyna rolnik z Szyperek. Na scenie Gminę Jarocin godnie zaprezentowały zespół wokalno – instrumentalny „Jargocianie” z instruktorem Markiem Szulikowskim oraz grupa taneczna wygimnastykowanych i wesołych dziewcząt “Element” pod okiem instruktor Klaudii Kuraś.