Projekt pt: “Spotkania sąsiedzkie” Gmina Nisko+Gmina Jarocin

Projekt „Spotkania sąsiedzkie” realizowany od 23 maja 2022 r. do 10 września 2022 r był szansą współpracy dwóch jednostek : GOKSTiR w Jarocinie oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Racławice w Racławicach. Głównym elementem były warsztaty ceramiczne pn. „W zgodzie w naturą”. Zajęcia prowadzone były przez instruktora ceramiki panią Annę Skiba w obu gminach. Dedykowane były członkom Kół Gospodyń Wiejskich z: Racławic, Woliny oraz Jarocina. Ostatnim etapem współpracy był piknik w Racławicach „Spotkania sąsiedzkie” podczas, którego obie gminy mogły pochwalić się swoim dorobkiem kulturalnym. Zaprezentowane zostały stoiska gastronomiczne z obu gmin, naszą gminę Jarocin reprezentowały KGW Szwedowianki ze Szwedów i KGW Golce. Nie mogło zabraknąć efektów pracy z warsztatów ceramicznych.  Deszczową aurę odsunął zespól „Jargocianie”  zaczynając swój występ a gwiazdą  wieczoru był zespół „Zbóje”.