11 listopada 2022

Data 11 listopada to symbol walki o wolność, symbol wiary, miłości do ojczyzny i  wreszcie symbol zwycięstwa.  Uroczystość poświęcona 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zgromadziła w budynku Gminnego Centrum Kultury wszystkich , którym te wartości są bliskie.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie we współpracy z Publiczną Szkoła Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie przygotował inscenizację, której wystąpili uczniowie klas VI – VII a także zespół Jargocianie z akompaniamentem grającej na skrzypcach młodej wokalistki Weroniki Pieróg oraz pana Marka Szulikowskiego. Poczty sztandarowe wystawiła Szkoła Podstawowa z Jarocina a także Ochotnicza Straż Pożarna z Jarocina. Nie zabrakło na scenie małych i większych wokalistów z GOKSTiR w Jarocinie przygotowanych przez panią instruktor Katarzynę Rokoszyńską, która to również przygotowała do występu zespół „Brokaty”.  Krótkie przemówienie wygłosił Wójt Gminy Jarocin pan Zbigniew Walczak, nawiązując w swoim przemówieniu do obecnej sytuacji.