Archiwum kategorii: BIBLIOTEKA

KĄCIK MAŁEGO CZYTELNIKA

W bibliotece w Jarocinie można już odwiedzać KĄCIK MAŁEGO CZYTELNIKA. Dzięki wsparciu ze strony Gminy Jarocin (zadanie dofinansowane w ramach  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) zakupiliśmy ponad 100 książeczek dla najmłodszych czytelników.

Nowe wydawnictwa dedykowane dzieciom mają nieszablonową, nowoczesną grafikę, posiadają formę rozwijającą wyobraźnię i kreatywność, skłaniają do dalszych poszukiwań czytelniczych. Są wśród nich pozycje dla dzieci od 2-5 lat – książeczki obrazkowe („rosnące wraz z dzieckiem”), do oglądania przez dzieci i snucia opowieści wspólnie z rodzicami i starszym rodzeństwem, książeczki obrazkowe z tekstem dla dzieci nieco starszych (3-6), a także pozycje do samodzielnego czytania lub czytania przez rodziców. Książeczki można czytać na miejscu w bibliotece lub wypożyczać do domu.

Ze swojej strony zrobiliśmy nowe, kolorowe mebelki, zakupiliśmy wykładzinę, foteliki i zadbaliśmy o dekoracje. Nowy kącik powstał przy współpracy z biblioteką szkolną, która udostępniła nam swoją przestrzeń. Zapraszamy serdecznie do biblioteki małych czytelników i ich rodziców.

KĄCIK ŻYJE :) Korzystają z niego nie tylko maluchy!

 

NOWE KSIĄŻKI

W 2017 roku Biblioteka Gminnego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Jarocinie otrzymała kwotę 3 400,00 zł na zakup nowości wydawniczych, w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. W ramach pozyskanych środków kupiliśmy 167 książek do biblioteki w Jarocinie i Domostawie.

***

W bieżącym roku pozyskaliśmy również środki na zakup nowości wydawniczych realizując zadanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przyznana kwota w wysokości 800,00 zł pozwoliła na zaopatrzenie bibliotek w nowości wydawnicze związane z problematyką uzależnień nie tylko od alkoholu, narkotyków, ale także patologicznego uzależnienia od mediów. W zakupionych przez nas książkach znalazło się również kilka pozycji z beletrystyki. Wszystkie nowości dostępne są w bibliotekach w Jarocinie i w Domostawie.

Zapraszamy naszych czytelników do sięgania po nowości z naszych półek i odwiedzania naszych placówek.

SPOTKANIE Z CZYTELNIKAMI

15 grudnia 2017 r. gośćmi naszej biblioteki  byli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jarocinie. Spotkanie rozpoczęło się od głośnego odczytania „Lokomotywy” Juliana Tuwima. Potem przeprowadziliśmy krótki konkurs literacki, w którym dzieci mogły wykazać się znajomością treści wiersza. Dziewczynka, która znała  najwięcej poprawnych odpowiedzi otrzymała nagrodę książkową.  Po konkursie dzieci zabrały się ochoczo do projektowania zakładki do książki. Autor najładniejszej i najciekawszej również został  nagrodzony książką, pozostali dostali łakocie. W przygotowanie i realizację spotkania zaangażowane były panie z Biblioteki GOKSTiR  oraz z Biblioteki Publicznej Szkoły Podstawowej w Jarocinie.

KRASZEWSKI W BIBLIOTEKACH

Informujemy, że Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie otrzymał dofinansowanie w ramach programu „KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2017”. Otrzymaliśmy kwotę 12 002,00 zł ze środków Instytutu Książki na zakup nowego sprzętu komputerowego do naszej biblioteki w Jarocinie i w Domostawie. Sprzęt o łącznej wartości 14 120,00 zł jest już instalowany w obu placówkach, lada moment czytelnicy będą mogli go używać.

Sprzęt zakupiono w ramach Programu Instytutu Książki “Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”

SPOTKANIE Z MAŁYMI CZYTELNIKAMI

W dniu 10.11.2017 r. gościliśmy w naszej bibliotece uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Jarocinie. W ramach spotkania zaproponowaliśmy zabawy , podczas których dzieci musiały wykazać się znajomością polskich przysłów i powiedzeń. Dzieci poradziły sobie wspaniale z tą tematyką. Za dobre odpowiedzi uczniowie otrzymywali punkty. Uczestniczka, która zdobyła największą liczbę punktów  otrzymała nagrodę w postaci książki. Spotkanie poprowadziły panie z Biblioteki GOKSTiR  w Jarocinie i Biblioteki Publicznej Szkoły Podstawowej w Jarocinie.

SPOTKANIE W BIBLIOTECE

W dniu 27.10.2017 r. gościliśmy w naszej bibliotece uczniów  z Zespołu Szkół w Jarocinie. To pierwsze z serii zaplanowanych spotkań z naszymi małymi czytelnikami. Spotkanie rozpoczęliśmy od czytania wiersza  „Rzepka” Juliana Tuwima. Przygotowane przez nas konkursy literackie i zabawy sprawiły, że dzieci chętnie brały w nich udział i mogły wykazać się dobrą znajomością treści wiersza. Za dobre odpowiedzi uczestnicy otrzymywali punkty. Dziewczynka, która zdobyła największą liczbę punktów  otrzymała nagrodę w postaci książki. W przygotowanie i realizację spotkania zaangażowane były panie z Biblioteki GOKSTiR  oraz z Biblioteki Zespołu Szkół w Jarocinie.

DOTACJA DLA BIBLIOTEK

Informujemy, że Biblioteka GOKSTiR w Jarocinie otrzymała dofinansowanie w ramach programu „KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2017”. Otrzymaliśmy kwotę 12 002,0 zł ze środków Instytutu Książki. Otrzymaną dotację wykorzystamy na zakup nowego sprzętu komputerowego do Biblioteki w Jarocinie i w Domostawie.

 

SPOTKANIE Z WIESŁAWEM DRABIKIEM

W czwartek, 8 czerwca 2017 r., nasza biblioteka zorganizowała spotkanie z Panem Wiesławem Drabikiem, jednym  z najpopularniejszych pisarzy dla dzieci. Spotkanie odbyło się w Publicznej  Szkole Podstawowej w  Domostawie. Pan Wiesław jest autorem ponad dwustu rymowanych książeczek dla dzieci, ukazujących się  od 1995 roku. Są to pięknie ilustrowane, pouczające i pełne humoru wierszowane bajeczki chętnie czytane przez dzieci. W spotkaniu udział wzięło około 80 uczniów klas 0-VI wraz z opiekunami. Spotkanie autorskie połączone było z dobrą zabawą. Podczas spotkania nasz gość opowiedział młodym czytelnikom jak powstają książki i w jaki sposób rozpoczął swoją przygodę z pisarstwem. Pisarz przeczytał swój pierwszy wiersz o wiośnie, zadawał mnóstwo zagadek, a dobre odpowiedzi nagradzał naklejkami. Dodatkową nagrodą były rymowanki związane z imieniem nagradzanego dziecka, spontanicznie układane przez autora.  Wszystkie wierszyki wzbudzały salwy śmiechu. Twórca ma wspaniały dar łatwego nawiązywania kontaktu z dziećmi, potrafi świetnie skupić ich uwagę oraz „wciągnąć” do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu, i wszystko to robi z ogromnym poczuciem humoru. Częścią spotkania była prezentacja umiejętności dzieci. Julka Rzekęć z kl. III pięknie wyrecytowała bajeczkę o „Żabie modnisi”, a Aleksander Maślach przeczytał tekst bajki odgadując zwierzęta z ilustracji. Dzieci otrzymały prezenty w postaci książek autora. Nagrodę otrzymał też Hubert Drelich  z kl. II za uzbieranie największej ilości naklejek za dobre odpowiedzi w zagadkach. Półtoragodzinne spotkanie minęło w miłej, pełnej radości atmosferze. Pod koniec spotkania była okazja do nabycia książek z autografem pisarza. Ustawiła się po nie  kolejka chętnych. W organizację spotkania były zaangażowane panie: Danuta Martyna z Biblioteki GOKSTiR, filii w Domostawie, Jolanta Rzekęć z Biblioteki GOKSTiR w Jarocinie i Anna Smutek.

TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM

W ramach „XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom”, we wtorek,  06.06.2017r., gościliśmy w naszej bibliotece uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mostkach-Sokalach. Z uczniami przyjechały panie Barbara Szabat i Małgorzata Siembida. Podczas spotkania przeczytano dzieciom wiersze Jana Brzechwy. Przygotowaliśmy także konkursy literackie i zabawy. Nasi mali goście  wykazali się dobrą znajomością literatury. Najlepsi zostali nagrodzeni książkami. Po zabawie opowiedzieliśmy o działalności biblioteki i zasadach korzystania z wypożyczalni.